LAURIJARVINENSTUDIO on kokenut rikkaan 2 vuotisen matkan. Matkan varrella olemme saanut kehittää eettistä ja ekologista unisex-vaatemallistoa. Olemme kiitollisia jokaisesta hetkestä, asiakkaasta sekä tuotteesta. Nyt on tullut aika lopettaa valmis vaatemalliston suuri tuottaminen ja sesonki ajattelu lähestulkoon kokonaan.

LAURIJARVINENSTUDIO:n mallistossa tulee tulevaisuudessa olemaan vain tarkkaan valikoituja klassikko tuotteita kausittain vaihtuvilla materiaaleilla ja niin että tuotteet tulee kehittymään ajan kuluessa.

LAURIJARVINENSTUDIO Flagship-store tulee muuttumaan ja uusi MADHOUSE avaa ovensa 28.1.2021 ja MADHOUSE:n avajaisia vietetään 28.1-30.1 tutussa osoitteessa Aleksanterinkatu 30:nessä.

LAURIJARVINENSTUDIO malliston rinnalle nousee uusi LAURIJARVINESTUDIO Re-Design mallisto, joka tulee pitämään sisällään uniikkeja tuotteita, kierrätys materiaaleista jotka tullaan valmistamaan paikallisesti uudistuneessa MADHOUSESESSA.

Kuluneen vuoden 2020 tapahtumat ja maailman laajuinen pandemia on osoittanut meille että muutosta kaivataan ja maailma ei kestä nykyistä kulutus käyttäytymistä. Meistä jokainen voi kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvän puolesta.

Maailma täyttyy päivä päivältä turhasta tavarasta ja muotiteollisuus kokee valtavia muutoksia. Pika-muoti kuluttaa luontoa, eläimiä sekä polkee ihmisoikeuksia alaspäin hetki hetkeltä enemmän. Uuden tutkimuksien mukaan noin 73% mikromuoveista maailman merissä on peräisin polyesteristä sekä muotiteollisuudesta (Lähde linkki) .

LAURIJARVINENSTUDIO on alusta lähtien halunnut tehdä liiketoimintaa eettisesti sekä ekologisesti luonto ja ihmisoikeudet edellä. Olemme vakiinnuttanut aseman sukupuolineutraaleissa sekä monikäyttöisissä vaatteissa hetkessä ja tahdomme olla aallonmurtaja myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi tahdomme tuottaa yksilöllisiä sekä kestäviä tuotteita jo olemassa olevista materiaaliesta. Ja näyttää niin tuottajille, kollegoille sekä kuluttajille mallia miten muotia voi luoda sekä kuluttaa omalle tyylille sopivalla tavalla kestävästi.

''Buy less, Choose well, make it last'' – Vivienne WestwoodLAURIJARVINENSTUDIO has experienced a rich 2-year journey. Along the way we have been able to develop an ethical and ecological unisex clothing collection. We are grateful for every moment, customer and product. Now is the time to stop the expanded production of our ready to wear clothing collection as well as seasonal thinking.

In the future, LAURIJARVINENSTUDIO 's collection will only contain carefully selected classic products that vary with changing materials and therefore these products will develop with time.

LAURIJARVINENSTUDIO flagship store will have its next chapter and the new MADHOUSE will open its doors on January 28, 2021. The opening of the MADHOUSE will be held on January 28-30 at the familiar address Aleksanterinkatu 30.

Alongside the LAURIJARVINENSTUDIO collection, a new LAURIJARVINESTUDIO Re-Design collection will emerge, which will produce unique pieces locally at the MADHOUSE from recycled materials.

The events of the past year 2020 alongside the worldwide pandemic has shown us that there has to be change. Every individual can make an impact for the common good.

Overproduction is filling our planet with unnecessary products and the fashion industry is undergoing tremendous changes.

Fast fashion consumes nature, animals and human rights more than our planet can take. According to new studies, about 73% of the microplastics in the world's seas are made of polyester which resemble fibers used in clothing and textiles. (Reference Link).

From the beginning, LAURIJARVINEN STUDIO has wanted to do business ethically, ecologically with nature, human- and animal rights in our hearts. The brand has established itself in gender-free fashion as well as multiway clothing and we want to be a trendsetter in the future as well. For this reason, we want to produce unique and sustainable pieces from already existing materials. We want to show producers, colleagues and consumers how fashion can be made as well as consumed in a sustainable way that suits your style.

'' Buy less, choose well, make it last '' - Vivienne Westwood