Black Friday - tuo kulutusjuhlan musta pyhä.

Kuten ennen, nyt ja tulevaisuudessa LAURIJARVINENSTUDIO tahtoo taistella omalla työllään eettisen sekä ekologisen maailman puolesta. Tämän takia meidän on vaikea hyväksyä maailmalle laajalti levinnyttä Black Friday:ta, Yhdysvalloissa syntynyttä kulutusjuhlan pyhä päivää. Vuosi vuodelta tämä surullinen liika kulutuksen, ylituotannon sekä alennuksien päivä on laajentunut ympäri maailmaa. Haluamme olla vastuullisia ja taistella tätä vastaan ja herättää huomiota kuluttamiseen, tämän takia olemme päättänyt sulkea kivijalka myymälän päivän ajaksi. Verkkokauppa palvelee normaalisti, normaaleilla hinnoilla sillä me tiedämme tuotteidemme arvon ja sen mikä tekee tuotteille hinnan. Valmistamme kaikki tuotteemme paikallisesti, eettisesti sekä ekologisesti. Tämän takia me emme voi antaa ''Black Friday'' alennuksia tai tarjouksia. Työllämme on hinta ja tuotteiden tekijöillä arvo. Haluamme haastaa myös jokaisen pohtimaan omia arvojaan, kulutustaan sekä omaa tarvetta. Ostathan vain tarpeeseen. On ymmärrettävää että tarjoukset houkuttelevat sillä meistä jokainen tietää rahan arvon, mutta voimmeko ostaa alennus tuotteita hyvällä omallatunnolla kun tiedämme että tuote on tajouksessa vain sinua varten, että kuluttaisit enemmän, ostaisit enemmän ilman tarvetta. Valitettavan monessa tilanteessa tuote on valmistettu rikkoen tekijän ihmisarvoa, oikeuksia ja halua. Tuote on saatettu tehdä vain tätä päivää varten, vain kulutusta varten - ilman tarkoitusta, tarinaa ja tavoitetta. Olethan vastuullinen kuluttaja ja pohdit tarkkaan omaa kulutusta sekä tarvetta.

''Black Friday on kipeä paikka aloilla jotka tuottavat ylituotantoa. Kun ostamme näennäisesti hyviä tarjouksia, lähetämme viestin tuotemerkeille sekä kaupoille että heidän on hyvä tuottaa ajattelemattomasti ihmisten ja planeetan kustannuksella, koska autamme heitä pääsemään eroon varastostaan niin kauan kuin hinnat ovat alennettuja.'' - Fashion Revolution

Black Friday - Dark consumption party

As before, now and in the future, LAURIJARVINEN STUDIO wants to fight for an ethical and ecological world with its own work. Because of this, it is difficult for us to accept the widespread Black Friday, a day of consumerism born in the United States. Year after year, this sad day of excessive consumption, overproduction, and discounts has expanded around the world. We want to be responsible and fight this and attract attention to consumption, which is why we have decided to close the flagship store for the day. The online store serves normally, with normal prices because we know the value of our products and what makes the prices for the products. We manufacture all our products locally, ethically and ecologically. Because of this, we cannot give '' Black Friday '' discounts or promotions. Our work has a price and the factors of the products have a value. We also want to challenge everyone to consider their own values, consumption and needs. Please buy only for need. Understandably, the offers are attractive because each of us knows the value of money, but can we buy discount products in good conscience when we know that the product is on sale just for you to consume more, buy more without need. Unfortunately, in many situations, the product has been manufactured in violation of dignity, rights, and desire of the manufacturer. The product may have been made just for this day, only for consumption - without purpose, story and need. Please be a responsible consumer and carefully consider your own consumption and need.

''Black Friday represents a sore spot in an industry that runs on overproduction. When we buy into the seemingly good deals, we send a message to brands that it’s okay for them to thoughtlessly produce at the cost of people and the planet, because we’ll help them get rid of their stockpiles as long as they are steeply discounted. '' - Fashion Revolution