LAURIJARVINENSTUDIO (est. 2019) etsii uutta omistajaa / yrittäjää.

LAURIJARVINENSTUDIO on vuonna 2019 perustettu Tamperelainen unisex vaatteisiin keskittyvä muoti- ja designyritys. Yrityksen tavoitteena on ollut tuottaa eettisiä sekä ekologisia vaatteita maailmanlaajuisesti, katsomatta asiakkaan/kuluttajan sukupuolta, ikää, seksuaalista suuntautumista sekä yhteiskunnallista asemaa.

Yritys on toiminut Tampereelta käsin kansainvälisillä markkinoilla ensimmäisestä kaupallisesta mallistosta lähtien. LAURIJARVINENSTUDIO:n mallistoa on esitelty Pariisin sekä Kööpenhaminan muotiviikoilla sekä avant-garde muotiin pohjautuvalla messulla Dusseldorfissa. Mallistoa myydään viidessä eri maassa noin 10 eri liikkeessä. LAURIJARVINESTUDIO avasi ensimmäisen oman kivijalka myymälänsä vuonna 2020 Tampereen keskustaan. Liike kantaa nimeä MADHOUSE ja on osana DesignOnTampere karttaa.

Mustaan väriin, selkeisiin linjoihin sekä muunneltaviin vaatteisiin pohjautuva mallisto on ottanut paikkansa niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä muoti maailmassa. Tällä hetkellä malliston tavoitteena on kasvaa entisestään. Kasvuun tarvitaan aina uusia näkökulmia, tekijöitä sekä tavoitteita. Voit nyt siis kysyä itseltäsi oletko etsimämme henkilö joka unelmoi yrittäjyydestä muotimaailman ytimessä ? Haluatko työskennellä kasvavassa yrityksessä ?

LAURIJARVINENSTUDIO etsii uutta yrittäjää/omistajaa jakamaan sekä jatkamaan mustien vaatteiden upeaa loistoa. Tällä hetkellä yrityksen sekä brändin 100% omistus on kokonaisuudessaan suunnittelijalla Laurilla, mutta etsimme nyt uutta suuntaa merkille. Tavoitteena on myydä osittain tai kokonaisuudessaan brändi sekä yritystoiminta henkilölle / henkilöille jotka olisivat kiinnostuneita jatkamaan yritystoimintaa, vientiä, sekä kivijalkamyymälän pyörittämistä.

Lisätietoja:

puhelimitse: (+358) 044 2814809

email : [email protected]


LAURIJARVINENSTUDIO (est. 2019) is looking for a new owner / entrepreneur.

LAURIJARVINENSTUDIO is a fashion and design company based on unisex clothing from Tampere, founded in 2019. Company's vision is to produce ethical and ecological clothing to it's viewers worldwide, regardless of customers / consumer gender, age, sexual orientation, and social status.

The company has been operating in the international market from Tampere from the first commercial collection. LAURIJARVINENSTUDIO's collection has been presented at the Paris and Copenhagen fashion weeks and at the avant-garde fashion fair in Dusseldorf. The collection is sold in five different countries in about 10 different stores. LAURIJARVINESTUDIO opened first flagship store in the center of Tampere in 2020. The store is called MADHOUSE and is part of the DesignOnTampere map.

The collection is based on black colour, clear lines and multiway clothing, it has taken its place in the world of both local and international fashion business. Currently vision of the collection is to grow even more. New perspectives, factors and planning are always required for growth. So now you may be asking yourself, are you the person who we are looking for, who dreams of entrepreneurship at the heart of the fashion world? Do you want to work in a growing company?

LAURIJARVINENSTUDIO is looking for a new entrepreneur / owner to share and continue the wonderful glow of black clothes. 100% ownership is wholly owned by designer Lauri, but we are now looking for a new direction for the business. The goal is to share part or all of the brand as well as the business person (s) who may be interested in continuing the business, exporting, as well as the stone-footed stores.

More information:

by phone: (+358) 044 2814809

email: [email protected]